חזון בית הספר

חזון בית הספר

בית ספר חיואר לחינוך אלטרנטיבי ולאומנויות

בי"ס חיואר, הוא בית ספר מוביל בתחום החינוך האלטרנטיבי והוא בית הספר הממלכתי הראשון במגזר הערבי שהוכר כבית ספר לאומנויות, במסגרתו מקבלים התלמידים מגוון של שיעורים במוסיקה, בתיאטרון, בקולנוע ובאומנות היצירה וזה לצד שיעורים ולמידה בתחומי דעת שונים תוך שימוש באסטרטגיות למידה מגוונות ואלטרנטיביות, אסטרטגיות ודרכי למידה אשר שמות את התלמיד במרכז ומכבדות את יכולתיו ויצריותו של התלמיד.

בית ספר חיואר מפתח את האישיות של התלמיד כתלמיד עצמאי ומעודדת אותו להביע את דעותיו באופן חופשי ומכשיר אותו לצורך הטמעתו וקבלתו בחברה. בית ספר חיואר מגדל את תלמידיו על ערכי הנתינה, השייכות, האחריות והדיאלוג.

חניך בית ספר חיואר, הוא תלמיד עצמאי בעל אישיות ייחודית, מבחינה חברתית, חינוכית, לימודית ואומנותית. החניך של בית ספר חיואר הוא חוקר, יצרתי, תורם, מבקר ותומך בחברה ובסביבה בה הוא נמצא וחפץ לשינוי ולשיפור חברתו.