קולנוע

السينما

 

בי"ס חיואר הראשון בכל המגזר הערבי בארץ שמלמד קולנוע כבר מכיתה א'

"לפני יותר מ-2,600,000 שנה הסתובב לו האדם הקדמון על האדמה.. ואז החליט לצייר ב 'אלטאמירה' ומאז נולדה האמנות הויזואלית, ואז אחרי 2,599,855 נולד הקולנוע.. מי סופר בכלל.. ורק לפני 60 שנה הקולנוע הוליד בת סוררת 'הטלוויזיה'……. עברו הרבה שנים מאז אך התרבות הויזואלית האנושית נשארה דבר פשוט ומינימלסטי, איסתטי עם תוכן ומסר, ודרך להבעת רגשות ותחושות.. והשכל הוא הכלי היחיד לחיבור בין הרגש לסביבה וצורך חברתי בסיסי לתקשורת תרבותית בין בני אדם.

מטרתנו הינה חינוך לקולנוע כבר מכיתה א' בפעם הראשונה במגזר הערבי, ושימוש בכלי הקולנועי והאמנות האודיויזואלית ככלי לימודי \ תרבותי במסגרת של החינוך הפורמאלי והחזון של משרד החינוך בתחום הקולנוע, מתוך נסיון של 15 שנות נסיון בתחום הוראה ובחינות הערכה רבות בתחום הקולנוע והתרבות במגזר הערבי ובמגזר היהודי השנה אנו מביאים את התמצית של הנסיון הזה לבי"ס חיואר בחיפה כביה"ס הערבי הראשון לאמנויות בארץ.

 

*ענאן ברכאת – קולנוען פלסטיני \ ישראלי – חיפה 2012 מייסד ורכז מחלקת קולנוע בבי"ס חיואר

أدخل لترى